AT MEMBERS IN INTERNET
DIVISIONS AT
Alfa Tango Web Page - ITALY
AT FORUM la página AT que más informa
AT Brasil
AT Venezuela
AT Netherland Antilles
AT Germany
AT Holland
AT Canary Islands .
AT Poland
US AT
AT Mexico
AT Puerto Rico
 AT MEMBERS
1-AT-017 Tullio
1-AT-081 Gerry
1 AT 350 Andrea
1-AT-369 Giorgio
1-AT-501 Marco & 1-AT-509
1-AT-502 Mauro
1-AT-510 Enrico
1-AT-910 Enizo
1-AT-981 Marco
1-AT-1170 Roberto
1-AT-1535 Lorenzo
1-AT-1700 Victor
Tri State DX Net
2-AT-193 Judy
2-AT-195 Bill
2-AT-313 Brady
2-AT-320 Eli
2-AT-324 Jim
2-AT-360 Ruby
2-AT-506 Woody
2-AT-568 Bonnie
2-AT-582 Brian
2-AT-587 Tom
2-AT-594 Bruce
2-AT-687 Fred
2-AT-720 Tina
2-AT-731 Frank
2-AT-767 Dennis
2-AT-782 Mark
3-AT-1000 Special DX Team
3-AT-405 Graziano
4-AT-154 Jared
4-AT-747 Oscar
5-AT-146 Alfonso
7-AT-110 Christian
9-AT-160 Fred
10-AT-113 John
11-AT-126 Freddy
13-AT-210 Guido
13-AT-328 Niko
14-AT-453 Franck
16-AT-016 Jean Pierre
16-AT-138 Rudi
16-AT-210 Wim
19-AT-043 Robert
19-AT-049 Andrea
19-AT-213 Wiel
19-AT-245 Rene
19-AT-267 Bas
19-AT-428 Jarno
19-AT-444 Roger
19-AT-445 Monica
19-AT-492 Jerry
19-AT-519 Sjirk
19-AT-560 Huub
20-AT-126 Roy
20-AT-150 Fredrik
20-AT-205 Svein
20-AT-273 Leif
21-AT-123 Hank
21-AT-135 Manuel
25-AT-016 Hideki
25-AT-016 CHAT
26-AT-137 Bob
26-AT-238 Mike
30-AT-060 Ricardo
30-AT-667 Juan
30-AT-271 Oscar
32-AT-012 Felipe
34-AT-028 Paco
34-AT-120 Tony
43-AT-094 Rolando
43-AT-109 Dave
45-AT-142 Vladimir
49-AT-015 Biel
49-AT-120 Pep
93-AT-160 Mario
104-AT-143 Thierry
137-AT-111 Mike
161-AT-172 Chris
161-AT-208 Robert
161-AT-415 Tom
¿ You know other URL? Send me now
 
Back to the previous page
 
 
Dx Groupes - Prefixes Alfa Tango - Other Sites - Frequency List - Legislation CB
 AT - TKA- Home Page
 
Navisoft 1997